Ruimtelijke inpassing bestemmingsplan

Een Ruimtelijke inpassing bestemmingsplan (ook wel bekend als een Ruimtelijke onderbouwing) is een document dat wordt opgesteld om de effecten van een voorgestelde ontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening te onderzoeken en te beoordelen. Het is bedoeld om de gemeenteraad of het bevoegd gezag te informeren en te helpen bij het nemen van een beslissing over de vraag of een voorgestelde ontwikkeling kan worden toegestaan. In de Ruimtelijke inpassing bestemmingsplan worden verschillende aspecten van de voorgestelde ontwikkeling onderzocht, zoals de invloed op het landschap, de verkeersafwikkeling, de effecten op flora en fauna, de impact op de omgeving en de eventuele gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de omwonenden. Op basis van de bevindingen in de Ruimtelijke inpassing bestemmingsplan kan het bevoegd gezag besluiten om de voorgestelde ontwikkeling al dan niet toe te staan,

of om voorwaarden te stellen waaronder de ontwikkeling kan plaatsvinden. Ancoor biedt ondersteuning op akoestisch gebied en is nauw betrokken bij de uitvoering voor de aanvragen ruimtelijke inpassing bestemmingsplan.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info