Geluidwering gevels en ventilatievoorzieningen

De adviseurs van Ancoor ontwerpen en berekenen gevelconstructies en dak elementen aan de hand van bouwtechnische tekeningen of op basis van bestaande situaties, welke worden gebaseerd op vooraf uit te voeren berekeningen. De akoestische en ventilatietechnische voorzieningen dienen te zijn afgestemd op de in het Bouwbesluit gestelde minimale eisen. Wij komen met integrale oplossingen die zonder problemen geïntegreerd kunnen worden in het bouwkundig of installatietechnisch ontwerp. Ook het uitvoeren van controlemetingen, met als doel om na te gaan of een scheidingsconstructie voldoet aan de hieraan te stellen eisen, kunnen wij voor opdrachtgevers verzorgen. Dit zelfde geldt voor het doormeten van scheidingsconstructies met als doel aanvullende voorzieningen aan te brengen om geluidoverlast tegen te gaan. Mensen streven naar om plezierige en in een gezonde leef en werkomgeving. Dit streven wordt bij het uitwerken van deze onderzoeken en adviezen als uitgangspunt/doelstelling 

overgenomen door onze adviseurs. De adviseurs van Ancoor worden betrokken in onder anderen projecten voor woningbouw, utiliteitsbouw, kantoren, onderwijs, gezondheidszorg of combinaties daarvan. Hierbij gaat het zowel om nieuwbouw als om renovatieprojecten of het herbestemmen van functies naar een woonbestemming.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info