Ruimteakoestiek en nagalm berekeningen

Ruimteakoestiek verwijst naar de manier waarop geluid zich gedraagt in een bepaalde ruimte. Het omvat de beoordeling en het beheer van akoestische omstandigheden in gebouwen en andere ruimtes, om ervoor te zorgen dat de geluidskwaliteit geschikt is voor de beoogde activiteiten die in die ruimte plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn in concertzalen, klaslokalen, kantoren en ziekenhuizen. Een ander veel voorkomend probleem in binnenruimtes is een lange nagalm van het geluid. De adviseurs van Ancoor kunnen berekeningen maken met specialistische meetapparatuur. Een nagalm berekening is een techniek die wordt gebruikt in de ruimteakoestiek om de akoestische omstandigheden in een bepaalde ruimte te meten. Het meet de tijd die het kost voordat een geluidsgolf volledig is uitgedoofd nadat deze is uitgezonden. Deze tijd wordt ook wel de nagalmtijd genoemd en wordt gemeten in seconden. Een nagalm berekening kan worden uitgevoerd met behulp van meetapparatuur die het gedrag van geluidsgolven in een bepaalde ruimte simuleert en voorspelt. Op basis van deze simulatie kan de nagalmtijd worden berekend en 

kan worden bepaald of de akoestiek van de ruimte geschikt is voor de beoogde activiteit. Indien nodig kunnen aanpassingen aan de ruimte worden toegebracht om de akoestische omstandigheden te verbeteren, zoals het aanbrengen van akoestische panelen of gordijnen, om de nagalmtijd te verminderen en zo de geluidskwaliteit te verbeteren. De adviseurs van Ancoor begeleiden en adviseren opdrachtgevers in dit traject van A tot Z.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info