Bedrijven en Industrielawaai

De industrie en de directe omgeving waarbinnen deze is gevestigd, zitten niet altijd op een lijn met elkaar. De overheid stelt als gevolg van de verder oprukkende bebouwing steeds strengere normen op het gebied van geluidsemissies aan industriële installaties voor gebouwen, denk hierbij aan koelinstallaties, warmtepompen, airco's, et cetera. Ancoor is er in gespecialiseerd om de verschillende culturen en belangen bij de (her-)bestemming van geprojecteerde bouwlocaties in met name stedelijke gebieden, te overbruggen. Wij doen dit door een gerichte aanpak van de procesmatige begeleiding, de beleidsontwikkeling en zo nodig een goede technische uitwerking tijdens de planvormingsfase hiervan. De adviseurs van Ancoor werken al meer dan 20 jaar voor industrie en overheid en spreken de taal van de opdrachtgever en de overheid.

Wij kunnen worden ingeschakeld voor het oplossen van problemen door industriële activiteiten. Hierbij verrichten wij in eigen beheer onderzoek en advisering voor een groot aantal vakdisciplines op het gebied van akoestiek.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info