Welkom bij Ancoor

Ancoor is een akoestisch ingenieursbureau dat al vele jaren een breed scala aan geluid gerelateerde advieswerkzaamheden uitvoert. We werken voor verschillende opdrachtgevers, waaronder het bedrijfsleven, architectenbureaus, adviesbureaus, stedenbouwkundige bureaus, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, provincies en gemeenten. Onze specialisatie ligt in het uitvoeren van akoestische onderzoeken, zoals onderzoek naar industrielawaai, weg- en railverkeerlawaai. We voeren ook geluidsmetingen uit en ontwerpen en berekenen gevelconstructies en dakconstructies. Daarnaast bieden we advieswerkzaamheden aan voor de ruimtelijke inpassing van projecten.

Wij zijn een adviesbureau dat landelijk opereert en zich voornamelijk richt op geluid in relatie tot ruimtelijke inpassing van projecten. Ons bureau heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de oprichting van ingenieursbureau ECOPART BV in 1991. De akoestische werkzaamheden van ECOPART BV zijn in 2001 ondergebracht bij Ancoor. Onze dagelijkse advieswerkzaamheden zijn gebaseerd op een actuele visie op het werkveld, in lijn met de huidige wetgeving en voortschrijdend inzicht. We hanteren een professionele, oplossingsgerichte en flexibele benadering van de probleemstelling. Ons doel is om bij te dragen aan het succesvol realiseren van projecten.


Kaart
Opbellen
E-mail
Info