ANCOOR akoestiek en milieu

Meten is weten!

 

Welkom op onze website

Welkom op de website van ANCOOR Akoestiek en Milieu. ANCOOR wordt gevraagd als adviseur in projecten voor woningbouw, utiliteitsbouw en bedrijfsvestigingen, alsmede ter voorbereiding op herbestemming van plan- en inbreidingsgebieden en de voorbereiding voor de ontwikkeling van nieuwe woon- en/of werkgebieden alsmede infra-structurele projecten. 

Wij verzorgen voor opdrachtgevers:

  • de akoestische advisering wegverkeerslawaai, industrielawaai, railverkeerlawaai, inclusief eventueel benodigde geluidsmetingen;
  • de hydrologische advisering en het uitwerken van watertoetsen, inclusief K-waardebepalingen in het veld;
  • de bouwfysische advisering m.b.t. geluidwering en ventilatie binnen gebouwen en het verrichten van controlemetingen van constructies en gevels;
  • onderzoeken betreffende luchtverontreiniging als gevolg van het wegverkeer en de advisering inzake externe veiligheid;
  • het verzorgen van aanvragen voor milieuvergunningen (inclusief IPPC-, of MER-plichtige inrichtingen); 
  • de benodigde onderzoeken voor de ruimtelijke inpassing van voorgenomen ontwikkelingen binnen een omgeving; 

ANCOOR komt met oplossingen die geïntegreerd kunnen worden in een bouwkundige, stedenbouwkundig of installatietechnische ontwerp. Wij hebben een pro-actieve instelling. Niet afwachten, maar initiatief nemen en adviseren in concrete oplossingen. Als teamspelers kijken we verder dan alleen maar naar onze eigen vakdisciplines. Niet enkel ons werk, maar het geheel of het eindproduct staat hierbij centraal. Daarom streven we bij onze advisering altijd heel bewust naar open communicatie met alle betrokken partijen. Deze instelling staat garant voor een optimaal en integraal resultaat. 

ANCOOR akoestisch hydrologisch onderzoek, geluidmetingen en K-waarde bepalingen Achterhoek ( Winterswijk Oost-Gelre Aalten Oude IJsselstreek Bronckhorst Berkelland Montferland en Doetinchem ) de Liemers ( Doesburg Rijnwaarden Duiven en Westervoort )Regio Arnhem  Nijmegen Veluwe ( Midden IJssel en Oost Veluwe) en Twente ( Haaksbergen Goor Rijssen en Enschede ) Midden en Oost-Nederland Watertoets Gelderland geluidoverlast wegverkeerslawaai Zutphen Apeldoorn Ede industrielawaai spoorweggeluid geluidhinder Van der Boom Wensink Akoestiek & Milieu