ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Welkom op onze website

Welkom op de website van ANCOOR. Ons Ingenieursbureau verzorgd al gedurende vele jaren een breed scala aan advieswerkzaamheden voor het bedrijfsleven, architectenbureaus, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en gemeenten. Ook particulieren kunnen bij ANCOOR terecht. Wij zijn gespecialiseerd in het verricht van akoestische onderzoeken (industrielawaai, weg- en railverkeerlawaai), verrichten geluidmetingen, het uitwerken van Stikstofdepositie onderzoeken in het kader van NATURA- 2000, het opstellen van aanvragen Omgevings-vergunningen, het opstellen van  geohydrologische onderzoeken. Daarnaast verzorgen wij alle advieswerkzaamheden die verband houden met de relatie tussen milieu-zonering en een ruimtelijke inpassing.

Door deze brede inzetbaarheid van ons bureau, worden wij als adviseur met name betrokken bij het verzorgen van een groot deel van de uit te werken onderzoeken die noodzakelijk zijn bij de planologische voorbereiding van woningbouwprojecten, utiliteitsbouw, infrastructurele projecten en bedrijfsvestigingen. Daarnaast verrichten wij de advisering voor aanpassingen of uitbreidingen van industriële vestigingen, stellen hiervoor het benodigde milieuaanvragen op en begeleiden de bedrijven bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen.

Wij verzorgen voor opdrachtgevers:

  • de akoestische advisering wegverkeerslawaai, industrielawaai, railverkeerlawaai, inclusief eventueel benodigde geluidsmetingen;
  • de advisering en het uitwerken van Stikstofdepositie onderzoeken in het kader van NATURA-2000;
  • de hydrologische advisering en het uitwerken van watertoetsen, inclusief K-waardebepalingen in het veld;
  • de bouwfysische advisering m.b.t. geluidwering en ventilatie binnen gebouwen en het verrichten van controlemetingen van constructies en gevels;
  • onderzoeken betreffende luchtverontreiniging als gevolg van het wegverkeer en de advisering inzake externe veiligheid;
  • het verzorgen van aanvragen voor milieuvergunningen (inclusief IPPC-, of MER-plichtige inrichtingen); 
  • de benodigde onderzoeken voor de ruimtelijke inpassing van voorgenomen ontwikkelingen binnen een omgeving; 

ANCOOR komt met oplossingen die geïntegreerd kunnen worden in een bouwkundige, stedenbouwkundig of installatietechnische ontwerp. Wij zijn een ingenieursbureau met ervaren mensen en hebben een pro-actieve instelling. Niet afwachten, maar initiatief nemen en adviseren in concrete oplossingen. Als teamspelers kijken we verder dan alleen maar naar onze eigen vakdisciplines. Niet enkel ons werk, maar het geheel of het eindproduct staat hierbij centraal. Daarom streven we bij onze advisering altijd heel bewust naar open communicatie met alle betrokken partijen. Deze instelling staat garant voor een optimaal en integraal eindresultaat. 

ANCOOR akoestisch hydrologisch onderzoek, geluidmetingen en K-waarde bepalingen Achterhoek ( Winterswijk Oost-Gelre Aalten Oude IJsselstreek Bronckhorst Berkelland Montferland en Doetinchem ) de Liemers ( Doesburg Rijnwaarden Duiven en Westervoort )Regio Arnhem  Nijmegen Veluwe ( Midden IJssel en Oost Veluwe) en Twente ( Haaksbergen Goor Rijssen en Enschede ) Midden en Oost-Nederland Watertoets Gelderland geluidoverlast wegverkeerslawaai Zutphen  Econsultancy  Ecopart

Kaart
Opbellen
E-mail
Info