ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Referentieprojecten

De medewerkers van ANCOOR hebben in de afgelopen decennia een breed scala aan advieswerkzaamheden uitgevoerd voor een brede klantenkring. De uitgevoerde werkzaamheden zijn evenals onze opdrachtgevers erg divers. Naast de uitwerking van akoestische onderzoeken ten behoeve van grootschalige projecten in de industrie (industrielawaai) en de infrastructuur (weg- en railverkeerslawaai), werken wij ook aan de voorbereiding van bouwprojecten, inbreidingslocaties en bestemmingsplanherzieningen (bouwakoestiek, omgevingsvergunningen, geohydrologie etc).  

Tot onze klantenkring behoren:

  • Gemeenten: zoals Doetinchem, Beuningen, Wijchen etc
  • Ontwikkelaars/Bouwers: zoals Dura Vermeer, Koopmans etc.
  • Industrie: zoals NIVE Nunspeet,  WEKO Ochten etc
  • Woningbouwverenigingen: zoals Site Doetinchem etc.
  • Aannemers en particulieren

Voor een meer gedetailleerd beeld van de door ANCOOR in de laatste tijd uitgevoerde projecten,  kan worden gekozen voor een van de items onder 'Referentieprojecten'.  

Kaart
Opbellen
E-mail
Info