ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Klantgerichte en professionele advisering.

ANCOOR houdt zich met name bezig met milieuvraagstukken in relatie tot de Ruimtelijke ordening. Hierbij staat de opdrachtgever centraal. Wij zijn een professioneel ingenieursbureau. Onze werkprocessen zijn gericht op het behalen van de door onze opdrachtgevers gewenste eindresultaten. Een gestructureerde voorbereiding en een goede planning zijn kenmerkend voor onze aanpak. 

Hierbij willen onze medewerkers oplossingsgerichte professionals zijn, met commerciële vaardigheden en een goede vakinhoudelijke expertise. Alles gericht op het behalen van de hiervoor vooraf gedefinieerde doelstellingen en het in balans brengen van de hierbij spelende belangen. 

Onze inzet moet leiden tot het slagen van projecten. Het gehele proces van intake, offerte, uitvoering, afronding en nazorg, is gericht op het behalen van het door onze opdrachtgevers gewenste resultaat (doelstelling). Ter ondersteuning hiervan, worden de bedrijfsprocessen continu beoordeeld en zo nodig aangepast.

Dit alles doen wij door naast techniek (zoals onderzoeken, metingen e.d.) mensen een nadrukkelijk rol in onze werkzaamheden te geven. De projecten worden uitgevoerd door betrokken, ervaren, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info