ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Historie ANCOOR

De advieswerkzaamheden zoals deze momenteel voor het grootste deel binnen ANCOOR worden uitgevoerd, worden al sinds 1991 in een groot deel van Nederland verricht. Toen ECOPART BV zich een aantal jaren terug namelijk meer en meer ging toeleggen op bodemgerichte advieswerkzaamheden, zijn de overige activiteiten binnen dit bureau langzaam over geheveld naar ANCOOR. Hierbij zijn niet alleen de verschillende vakdisciplines over gegaan, maar ook de expertise en de know how (ervaring). De binnen ANCOOR werkzame adviseurs kunnen derhalve bogen op een jarenlange ervaring en expertise binnen het werkgebied Akoestiek en Milieu. 

Het aantal vakdisciplines is in de afgelopen jaren uitgebreid met het uitwerken van Stikstofdepositie onderzoeken in het kader van NATURA-2000 en de advisering hieromtrent. 

Voor een nadere uitleg over de verschillende adviesgebieden waarvoor je bij ANCOOR terecht kunt, verwijzen wij naar de het item 'Disiplines'.  

Bij ECOPART BV kunt U onverminderd terecht voor alle bodemgerichte adviesvragen. Daar waar dit de kwaliteit van de advisering of de dienstverlening ten goede komt, werken ANCOOR en ECOPART BV nog steeds nauw met elkaar samen. 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info