ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Over ons

ANCOOR is een ingenieursbureau dat zich met name richt op het vakgebied Milieu, waarbij voor milieuzonering tevens sprake is van een nauwe relatie met de ruimtelijke inpassing van projecten. De adviseurs binnen ANCOOR kunnen bogen op een jarenlange ervaring binnen het genoemde vakgebied. Binnen ANCOOR zijn namelijk alle niet bodem-gerichte advieswerkzaamheden, zo die binnen het in 1991 opgerichte ECOPART BV werden uitgevoerd, ondergebracht. 

Voor meer informatie over onze historie wordt verwezen naar het item 'Historie' onder 'Over ons'. 

Alleen op basis van haar verleden, heeft geen enkel bedrijf bestaansrecht. Wij verrichten onze dagelijkse advieswerkzaamheden derhalve vanuit een actuele visie op het werkveld die aansluit op de huidige wetgeving, op een voortschrijdend inzicht en is daarnaast gebaseerd op een professionele, oplossingsgerichte en flexibele benadering van de probleemstelling. Voor meer informatie over deze visie, wordt verwezen naar het item 'Visie' onder 'Over ons'.  


 Terugbelverzoek


Kaart
Opbellen
E-mail
Info