ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Bedrijven en Industrie.

Wij verrichten onderzoeken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, water, veiligheid en arbo. Daarmee bieden we technische, beleidsmatige en organisatorische ondersteuning aan bedrijven en overheden. 

De industrie en de directe omgeving waarbinnen deze is gevestigd, zitten niet altijd op een lijn met elkaar. De overheid stelt als gevolg van de verder oprukkende bebouwing derhalve steeds strenge normen op het gebied van geluidsemissies aan industriële installaties en gebouwen. Ook eisen aan de luchtkwaliteit, duurzaamheid en bodem- en grondwaterbescherming hebben de vergunningstelsels in de laatste jaren complexer gemaakt.

Ons bureau is er in gespecialiseerd om de verschillende culturen en belangen bij de (her-)bestemming van geprojecteerde bouwlocaties in met name stedelijke gebieden, te overbruggen. Wij doen dit door een gerichte aanpak van de procesmatige begeleiding, de beleids-ontwikkeling en zo nodig een goede technische uitwerking tijdens de planvormingsfase hiervan.

De medewerkers van ANCOOR werken al meer dan 20 jaar als adviseur voor industrie en overheid en spreken de taal van de opdrachtgever en de overheid. Wij kunnen worden ingeschakeld voor het oplossen van problemen door industriële activiteiten. Hierbij verrichten wij in eigen beheer onderzoek en advisering voor een groot aantal vakdisciplines. Daar waar wij onvoldoende kennis of ervaring hebben op bepaalde adviesgebieden, raadplegen wij een hierin gespecialiseerd collega-bedrijf.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info